Rent a Car Cluj - DreamCarRentals
Car rental - DreamCarRentals - Romanian UI Car rental - DreamCarRentals - English UI Car rental - DreamCarRentals - English UI Car rental - DreamCarRentals - English UI
Rent a car, Inchirieri Masini - DreamCarRentals
.

CONDITIILE GENERALE DE INCHIRIERE

2.1. Clientul trebuie sa citeasca si sa confirme prezentele conditii de inchiriere prin semnarea contractului . Clientul trebuie sa fie de acord cu toate clauzele acestui contract. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza inchirierea sau prelungirea.
2.2. Clientul trebuie sa aiba 21 de ani impliniti, sa fie posesorul unui permis de conducere national sau international valabil si cu o vechime de cel putin 1 an, sa prezinte un act de indentitate valid. Locatorul va face copii dupa permisul de conducere si actul de identitate a fiecarui sofer mentionat in contract.
2.3. Pentru clientii care au varsta cuprinsa intre 21 si 25 de ani se solicita o garantie suplimentara de 100 de Euro, in plus fata de garantia corespunzatoare autovehiculului ce urmeaza a fi inchiriat.
2.4. Sunt incluse in tariful inchirierii: asigurarile RCA si Casco, intretinerea si reviziile tehnice periodice, un sofer aditional, asistenta rutiera in caz de accident sau pana mecanica, autovehicul de inlocuire in caz de avarie ce nu poate fi remediata pe loc.
2.5. Toate autovehiculele sunt livrate si trebuie returnate cu (plinul facut) in functie de politica firmei. In cazul in care rezervorul nu este plin la returnare, se va factura contravaloarea combustibilului lipsa calculat dupa estimarea Locatorului.
2.6. Inchirierea este permisa numai pe teritoriul Romaniei.
2.7. Livrarea si restituirea autovehiculului se face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Locatorul si mentionate in contract. Returnarea autovehiculului in alt loc decat cel in care a fost livrat se face numai cu acordul Locatorului si poate ocaziona taxe suplimentare.
2.8. Autovehiculul inchiriat poate fi condus numai de catre Client, persoanele mentionate in contract ca soferi aditionali si de catre Locator.
2.9. In cazul in care autoturismul sufera avarii si nu se poate utiliza, clietul are datoria de a achita o taxa suplimentara in valoare de_______/zi, pentru zilele in care autoturismul este oprit in service.
2.10. Autovehiculul inchiriat trebuie utilizat in conformitate cu instructiunile de folosire a acestuia si in conformitate cu indicatiile Locatorului. Orice avarie trebuie anuntata Locatorului in momentul in care a fost constatata si trebuie luate toate masurile de limitare a acesteia.
2.11. In caz de dauna clientul se obliga sa indeplineasca formalitatile de declarare a daunei prevazute de lege.

CONDITIILE DE PLATA

3.1. Tarifele de inchiriere sunt stabilite in Euro si includ TVA . Contravaloarea chiriei se factureaza in RON la cursul BRD din ziua facturarii. Plata se face in avans, la semnarea contractului.
3.2. Clientul plateste la semnarea contractului suma de ____ EURO cu titlu de garantie pentru cazul in care masina a suferit avarii. Garantia astfel retinuta va fi restituita Clientului in momentul predarii autovehiculului inchiriat in aceeasi stare in care a fost predat (conform anexei 1).
3.3. Fiecare închiriere are o franciza pentru daune, numita si garantie pentru avarii. Garantia se factureaza de catre Locator catre Client numai in urmatoarele conditii :
- intretinerea inadecvata a autovehiculului, fapt ce a dus la defecte si distrugeri (taierea, inteparea sau explozia anvelopelor, deformarea jantelor, defectiuni intentionate la motor, deteriorarea tapiteriei, a huselor sau a placutelor de inmatriculare, lipsa obiectelor specificate in fisa de predare-primire )
- daune provocate in timpul conducerii autovehiculului de catre persoane neautorizate (neautorizate = care nu respecta conditiile de inchiriere referitoare la varsta soferului, vechimea categoriei din permisul de conducere).
- daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, si neefectuarea demersurilor obligatorii de constatare a daunei de catre organele abilitate de Politie,
- daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include si situatia in care autovehiculul este gasit lovit in parcare).
- furtul autovehiculului inchiriat, a cheilor originale sau a placutelor de inmatriculare.
3.4. Autovehiculul are asigurare CASCO. Asigurarea nu acopera si pierderea, furtul sau distrugerea bunurilor apartinand Clientului sau insotitorilor sai, aflate in autovehicul.
3.5. Pretul de inchiriere pe zi este oferit in functie de perioada de inchiriere. In cazul restituirii anticipate (inainte de expirarea perioadei de inchiriere) nu se ramburseaza sumele platite, decat cu exceptia initiativei Locatorului.
3.6. La returnarea autovehiculului, in cazul intarzierii anuntate de pana la o ora fata de data si ora mentionate in contract nu se percep taxe suplimentare. Locatorul isi rezerva dreptul de a percepe un tarif suplimentar dupa modul de calcul urmator : pentru o intarziere anuntata intre 1-3 ore, se percepe un tarif suplimentar corespunzator unei jumatati de zile de inchiriere la tariful de lista; pentru o intarziere anuntata mai mare de 3 ore se percepe un tarif suplimentar egal cu contravaloarea unei zile de inchiriere la tariful de lista. Prin tariful de lista se intelege tariful pentru o zi de inchiriere corespunzator autovehiculului inchiriat. Intarzierea anuntata nu poate sa depaseasca 24 de ore de la termenul mentionat in contract.
3.7. Pentru intarzierile neanuntate se percep tarifele pentru intarzierile anuntate (conform 3.6) plus un tarif suplimentar de 5 Euro pe fiecare ora de intarziere, pana la predarea autovehicului.
3.8. Toate taxele de la punctele 3.3, 3.6 si 3.7 se vor achita de catre Client in momentul predarii autovehiculului in baza docmentului de plata emis de Locator.
3.9. In calculul pretului nu sunt incluse costurile carburantilor, care sunt in sarcina Clientului.

OBLIGATIILE LOCATORULUI

Locatorul are urmatoarele obligatii :
4.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul contractului prin predarea autovehiculului : fisa de predare-primire, inmanarea cheilor si a copiilor actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA, rovigneta ).
4.2. Sa predea autovehiculul Clientului, conform contractului si dupa efectuarea platii, in buna stare de functionare si in acord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza unei fise de predare-primire.
4.3. Sa inlocuiasca autovehiculul cu un altul din aceeasi clasa sau dintr-o clasa superioara, in limita vehiculelor disponibile disponibile in stoc, in cazul in care acesta a suferit avarii ce nu pot fi remediate pe loc.
4.4. Sa asigure Clientului asistenta rutiera pe toata durata contractului.
4.5. Sa garanteze Clientului folosinta linistita a autovehiculului, cand acesta si-a indeplinit intocmai obligatiile.

OBLIGATIILE CLIENTULUI

Clientul are urmatoarele obligatii :
5.1. Sa respecte intocmai termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia.
5.2. Sa achite contravaloarea inchirierii autovehiculului cu respectarea conditiilor prevazute in Cap. 3 al contractului.
5.3. Sa preia autovehiculul si sa il restituie in aceleasi conditii, conform fiselor de predare-primire. Totodata va inapoia setul de chei primit in buna stare. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor este de acord a plati suma de 150 Euro in conditiile precizate la pct. 3.1.
5.4. Sa nu foloseasca autovehiculul in scop de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, activitati de paza si protectie , transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de impingere sau tractare.
5.5. Sa nu permita conducerea autovehiculului de catre alte persoane in afara celor mentionate in contract. In caz contrar, in cazul unei daune, va suporta costul acesteia in totalitate. In cazul producerii unei daune totale, din vina Clientului, acesta se obliga la plata diferentei de pret dintre valoarea evaluata a autovehiculului si suma platita de societatea de asigurari, sau daca firma de asigurari nu despagubeste de loc, clientul va fi obligat la plata daunelor totale.
5.6. Sa nu vanda, gajeze sau dispuna de autovehicul in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul contract.
5.7. Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, si/sau tertilor produse din culpa sa in timpul savarsirii oricaror infractiuni incriminate de legislatia in vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor ori substantelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
5.8. Sa achite integral amenzile primite privind incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice , amenzile rezultate in urma parcarilor neregulamentare si toate costurile rezultate in urma actiunilor autoritatilor locale vis-a-vis de autovehiculul ce face obiectul acestui contract, pe durata inchirierii.
5.9. Sa instiinteze Locatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul.
5.10. Clientul se obliga sa permita examinarea autovehiculului de catre Locator, in maxim 24 de ore de la cererea acestuia.
5.11. Sa restituie Locatorului autovehiculul imprumutat la termenul si in conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului in cazul in care nu respecta locul returnarii.
5.11. In cazul furtului autovehiculului, Clientul se obliga sa instiinteze imediat Locatorul si sa declare, in momentul constatarii, evenimentul infractional organelor de politie.
5.12. Urmatoarele situatii sunt asimilate furtului autovehiculului savarsit de catre Client sau cu complicitatea Clientului:
- depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 24 ore in lipsa unei intelegeri intre parti privind prelungirea perioadei de inchiriere si plata contravalorii acestei prelungiri.
- lipsa sesizarii organelor de politie in cazul disparitiei autovehiculului, lipsa confirmarii plangerii din partea politiei si neprezentarea cheii originale a masinii.

PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

6.1. Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor parti prin incheierea unui act aditional la contract. Intentia Clientului de prelungire a contractului se comunica Locatorului cu minimum 24 ore inaintea expirarii contractului. Pretul agreat se achita in aceleasi conditii stipulate in cap. 2 al prezentului contract, iar garantia se restituie Clientului, la momentul predarii autovehiculului.
6.2. Contractul de inchiriere inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere. Obligatiile care decurg din contract pot sa depaseasca perioada de inchiriere propriu-zisa (termene de plata, amenzi receptionate ulterior de catre locator etc.)
6.3. Contractul de inchiriere poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.
6.4. Locatorul poate rezilia prezentul contract fara nici o formalitate prealabila si fara punere in intarziere in situatiile :
a) Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului fata de Client;
b) Inceperea urmaririi penale impotriva Clientului, sau a reprezentantilor acestuia;
c) Decesul Clientului sau pierderea capacitatii de exercitiu ;
d) Nerespectarea oricarei clauze agreata de parti prin incheierea prezentului contract ;
6.5. Atat in cazul incetarii contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 3 ore de la momentul rezilierii la sediul Clientului in aceleasi conditii in care l-a preluat.

RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

7.1. La expirarea duratei de inchiriere Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul la ora si locul specificate in contract, in aceleasi conditii in care a fost preluat.
7.2. In cazul in care Clientul intarzie nejustificat predarea autovehiculului, Locatorul are dreptul sa il ridice din posesia Clientului pe cheltuiala si riscul acestuia din urma.
7.3. In cazul in care Clientul nu restituie autovehiculul inchiriat si nici nu se prelungeste perioada de inchiriere, acesta este obligat la plata penalitatilor calculate la tariful de lista cf. 3.6. si 3.7.

DISPOZITII FINALE

8.1. Fisa de predare-primire (anexa 1) face parte integranta din prezentul contract.
8.2. Din momentul predarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, Locatorul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate tertilor de autovehiculul inchiriat Clientului.
8.3. Clientul isi asuma pe toata durata de inchiriere totalitatea obligatiilor ce decurg din folosinta autovehiculului, direct sau prin persoanele indicate in prezentul contract.
8.5. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in contract si nerespectate ca atare la termene.
8.6. Locatorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Client orice suma de bani si cheltuielile ocazionate de recuperarea acesteia, in conformitate cu legile romanesti in vigoare privind despagubirea, ca urmare a incalcarii de catre Client a obligatiilor ce fac obiectul acestui contract.
8.7. Prezentul contract este supus legilor din Romania. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract se va solutiona mai intai pe cale amiabila, iar in caz de nesolutionare partile se vor adresa instantelor de judecata competente.
OBSERVATII
10 Euro Predarea/preluare intre orele 20:00 si 08:00.
___________________________________________________________________________________
Date de contact
DreamCarRentals -  Razvan Ciprian
Razvan Ciprian
DreamCarRentals - <br /> +4 0737.161.164

+4 0737.161.164
DreamCarRentals - office@dreamcarrentals.ro
office@dreamcarrentals.ro
DreamCarRentals - Cluj-Napoca, Bd. Nicolae Titulescu, 41/22, SC DREAMFEST SRL, J12/4701/2008, CUI24792366, BRD, RO44BRDE130SV27203741300
Resurse
Ce este acest contract?
O masina nu se poate inchiria fara a fi de acord cu acest contract scris.
Copyright © 2011 S.C. DreamFest SRL. Toate drepturile rezervate.
Sitemap
Autentificare